Енергийната ефективност и заетостта – на фокус в новата политика за сближаване

Мерките по политиката в периода 2007 – 2013 година са дали резултат, отчита Европейската комисия

Коментари